Правила проведення акції ATLANT

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«ATLANT –10 років без турбот!»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Організатором Акції «ATLANT –10 років без турбот!», (надалі іменується – «Акція»), є Закрите акціонерне товариство «АТЛАНТ», яке розташоване за адресою: 220035, Білорусь, м. Мінськ, пр-т Переможців, 61.
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “АЙ КЬЮ CОЛЮШИНС ” яке зареєстроване за адресою: 04116, м. Київ, вул. Провіантська, будинок 3, ОФ.8.
1.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення операції Об’єднаних сил, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей) (у подальшому – окуповані території).
Участь в Акції можуть брати:
1) дієздатні громадяни України, які проживають на території України, окрім окупованих територій, яким виповнилося 18 років, і які у період проведення Акції належним чином і в повному обсязі виконали всі правила та умови Акції, надалі іменуються – “Учасники”.
В Акції не можуть брати участь:
1) співробітники та представники Організатора та Виконавця/Технічного Провайдера, афілійовані особи, члени сімей таких співробітників, представників, продавці торгівельних мереж продажу (або спеціалізованих магазинів) інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації та/або проведення цієї Акції, а також членам їх сімей;
2) неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи
3) іноземці та особи без громадянства.
1.3. Термін і місце проведення Акції – з 00 годин 01 хвилини 01 червня 2020 року по 23 години 59 хвилин 30 червня 2020 року. Акція проводиться по всій території України, окрім окупованих територій, в торговельних мережах продажу (або спеціалізованих магазинах) побутової техніки торгової марки «ATLANT» та на сторінці atlant.ua/promo.
1.4. Метою проведення Акції є підвищення популярності продукції ТМ «ATLANT», привернення уваги споживачів до переваг продукції та стимулювання споживачів до її придбання.
1.5. Ця Акція розрахована на необмежене коло Учасників фізичних осіб, без персоніфікації отримувача.
Увага!
Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.
Увага!
Факт реєстрації серійного номеру акційної продукції ТМ «ATLANT» означає, що Учасник ознайомився, а також виходячи із власних міркувань повністю і безумовно добровільно особисто погодився з усіма умовами і Правилами Акції та зобов’язується їх виконувати.
2. ЗМІСТ АКЦІЇ.
2.1. Акційною продукцією є тільки нова техніка ТМ «ATLANT», яка придбана шляхом роздрібної купівлі-продажу, на території проведення Акції у визначений період Акції.
У разі придбання акційної продукції не в період проведення Акції він не вважається Акційною продукцією.
Увага!
Торгово-промислове обладнання та пральні машини, а також, холодильники та морозильні камери, що є малогабаритними серії «Table-top», а саме: морозильні камери –М-7401, М-7402, холодильники – Х-2401, Х-1401, холодильники без низько температурного відділення (морозильної камери), МХ -5810, Х-1602та горизонтальні морозильники (морозильний ларь– М-8014, М-8020, М-8025, М8031, М-8038), не є акційною продукцією.
2.2. Учасниками Акції є покупці акційної продукції ТМ «ATLANT», які протягом терміну проведення Акції придбають Акційну продукцію та зареєструються на сайті atlant.ua/promo.
Під час реєстрації обов’язково мають бути заповнені поля:
· прізвище, імя, по-батькові (відповідно до паспортних даних);
· контактний номер покупця;
· E-mail покупця;
· Модель техніки, що придбалася;
· Серійний номер техніки, що придбалася;
· Дата придбання; · Фото чеку чи іншого документа, що підтверджує дату покупки (наприклад, фіскальний чек; електронний чек, якщо оплата здійснена он-лайн; квитанція, якщо покупка здійснена у безготівковому порядку; видаткова накладна тощо), де зазначена сума платежу, дата і реквізити, куди списані грошові кошти. · Підтвердження-згода з Правилами Акції. · При необхідності організатор Акції має право запросити фото або скан-копію гарантійного талону придбаної техніки. Дата покупки (у документі, що підтверджує покупку) та дата, що вказана на гарантійному талоні має співпадати.
2.3. Організатор Акції має право відмовити у наданні Подарунку, якщо дата документу, що підтверджує покупку та дата у гарантійному талоні не співпадають або період покупки не потрапляє у гарантійний період Акції.
2.4. Після реєстрації, визначеної у п. 2.2 цих Правил, учасник Акції отримує у відповідь підтвердження отримання Подарунку.
Увага!
Якщо під час перевірки зареєстрованого на сайті Учасника буде з’ясовано, що документи, визначені у п. 2.2. цих Правил є неналежними та не підтверджують здійснення покупки, Організатор та/або Виконавець Акції має право анулювати право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.
2.5. Організатор/Виконавець акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації на сайті atlant.ua/promo, в тому числі через несправність техніки або не функціонування мереж операторів чи провайдерів інтернет-послуг, відсутність Інтернет зв’язку, тощо.
3. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД (ПОДАРУНКИ).
3.1. Подарунковий фонд складається з наступних подарунків:
3.1.1. повна гарантія на техніку ТМ «ATLANT» до 2030 року (включно).
Під повною гарантією на техніку ТМ «ATLANT» до 2030 року мається на увазі внесення серійного номеру техніки до спеціальної бази даних, яка розміщена на сайті офіційного представництва ТМ «ATLANT» в Україні – atlant.ua/promo. Наявність серійного номера в даній базі підтверджує що виробник, або його представник в Україні, зобов’язується виконувати гарантійні зобов’язання до 2030 року. Строк гарантії діє 10 років з дня покупки техніки. Під «10 років повної гарантії» мається на увазі, що виробник гарантує відсутність браку матеріалів або збірки техніки протягом 10 років, а при виникненні гарантійного випадку вся побутова техніка ATLANT обслуговується БЕЗКОШТОВНО. Підставою для гарантійного обслуговування є оригінальний гарантійний талон та сертифікат про продовження гарантії із зазначенням дати продажу.
Увага!
Анонсування рекламної акції «ATLANT–10 років без турбот!», здійснюється за допомогою розміщення промоматеріалів і реклами на ТБ, де можуть вживатися тотожні поняття «10 років повної гарантії» або «повна гарантія до 2030 р.».
3.1.2. 10 000, 00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) після оподаткування.
3.2. Повна гарантія, що зазначена умовами цих Правил не здійснюється у разі придбання техніки не в період проведення Акції. Відповідно до цього сервісний центр уповноважений здійснювати перевірку наявності цих підстав та у разі невідповідності відмовити у проведенні гарантійного ремонту і усунення несправності у його роботі. 3.3. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Виконавець, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Виконавця як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб / військового збору.
4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ.
4.1. Особи, які мають право отримати Подарунки, визначено в п. 1.2., 2.2., цих Правил і вважаються Учасниками Акції.
4.2. Всі учасники Акції, які придбали акційну продукцію протягом строку проведення акції, та зареєструвалися на сайті atlant.ua/promo, отримують на E-mail лист з сертифікатом на конкретну придбану одиницю техніки, та здобувають подарунок, які зазначені в п. 3.1.1. цих Правил.
Підставою відправлення Учаснику Акції E-mail листа з сертифікатом на конкретну придбану одиницю техніки є внесення серійного номеру техніки до спеціальної бази даних, яка розміщена на сайті офіційного представництва ТМ «ATLANT» в Україні – atlant.ua/promo та виконання інших умов акції.
Строк відправлення Учаснику Акції E-mail листа з сертифікатом на конкретну придбану одиницю техніки становить 10 днів.
4.2.1. Сертифікат (або гарантійний сертифікат) підтверджує період часу, який становить 10 років, до 2030 р. протягом якого виробник, або його представник в Україні, зобов’язується виконувати гарантійні зобов’язання.
4.3. Визначення Переможців Акції, що здобувають подарунок, відповідно до п. 3.1.2. проводитиметься Виконавцем серед Учасників Акції, які виконали умови цих Правил з використанням системи генерування випадкового вибору переможців Random.org у наступному порядку:
з 01 червня 2020 р. по 07 червня 2020 р. включно – визначення переможців відбудеться 12 червня 2020 р.
з 08 червня 2020 р. по 14 червня 2020 р. включно – визначення переможців відбудеться 19 червня 2020 р.
з 15 червня 2020 р. по 21 червня 2020 р. включно – визначення переможців відбудеться 26 червня 2020 р.
з 22 червня 2020 р. по 28 червня 2020 р. включно – визначення переможців відбудеться 03липня 2020 р.
з 29 червня 2020 р. по 30 червня 2020 р. включно – визначення переможців відбудеться 06 липня 2020 р.
У таких спеціальному обладнанні / спеціальній комп’ютерній програмі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.
4.3.1. Після проведення процедури визначення Переможця Акції, що здобув Подарунок, відповідно до п.3.1.2. цих Правил, Виконавець протягом 10 (десяти) робочих днів після кожного щотижневого визначення Переможця Акції здійснює інформування Переможця Акції про перемогу в Акції шляхом здійснення телефонного дзвінка на його контактний номер телефону, який був вказаний Переможцями Акції, відповідно до п. 2.2. цих Правил.
4.3.2. Кількість спроб зв’язатися з Переможцем Акції не може бути більше 10 (десяти) дзвінків протягом 3 (трьох) робочих днів.
Інформування відбувається з 09:00 годин до 18:00 годин за Київським часом у робочі дні. Якщо Переможець Акції не відповідає на 10 (десять) телефонних дзвінків, здійснених як зазначено в цьому пункті вище, право на отримання Подарунку переходить до наступного за списком Резервного Переможця Акції. В такому разі Виконавець здійснює інформування такого Резервного Переможця Акції згідно положень цього пункту вище. Якщо Резервний Переможець Акції також не відповідає на 10 (десять) телефонних дзвінка, здійснені як зазначено в цьому пункті вище, право на отримання Подарунку переходить до наступного за списком Резервного Переможця Акції і так далі до моменту встановлення Переможця Акції.
4.3.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту інформування Учасників Акції про визнання таких Учасників Акції Переможцем Акції, такі Учасники зобов’язані особисто з’явитися до Виконавця (у робочі години) на території проведення Акції, яке додатково погоджується Учасниками Акції та Виконавцем, та оформити письмовий договір дарування грошових коштів та акту приймання-передачі до нього.
Відмова у підписанні договору дарування грошових коштів та акту приймання-передачі до цього договору позбавляє Переможця Акції права на отримання Подарунку та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Подарунку. У такому випадку право на отримання відповідного Подарунку переходить до наступного за списком резервного Переможця Акції, що передбачено даними Правилами.
4.3.4. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Виконавцем Акції.
4.3.4.1. У випадку, якщо учасник акції за певними причинами, не залежними від Організатора, не отримав сертифікат (в т.ч. неотримання його за електронною поштою), визначений п. 4.2., він не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. Але можна відправити сертифікат повторно на Вашу іншу електронну адресу.
4.3.4.2. Організатор не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на сертифікати.
4.3.5. Перерахування Подарунку – грошових коштів на картковий рахунок Переможця Акції, має відбутись не пізніше, ніж через 15 (п’ятнадцять) календарних днів від дати підписання договору дарування та акту приймання-передачі Подарунку, за умови дотримання таким Переможцем Акції всіх умов, передбачених даними Правилами.
При підписанні договору дарування акту приймання-передачі Подарунку, Переможець Акції повинен мати при собі оригінали документів, що підтверджують його особу, а саме: паспорт громадянина України (або паспорту у формі ID-картки) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), номер банківської картки, на яку буде зараховуватися Подарунок.
У разі відсутності паспорту громадянина України (або паспорту у формі ID-картки) надається інший документ, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
4.4. Організатор/Виконавець Акції не відповідає за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунку і не відшкодовує таких витрат.
4.5. Організатор, у т.ч. Виконавець не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.
4.6. Організатор, у т.ч. Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/переможцями, за винятком випадків, вказаних в цих Правилах.
4.7. Організатор, у т.ч. Виконавець не несе відповідальності за виконання зобов’язання щодо здійснення гарантії на техніку у разі виявлення даних, що техніка придбаний не в період проведення Акції.
4.8. Організатор/Виконавець не вступає у суперечки між Учасниками/переможцями відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.
4.9. У випадку, якщо Переможець за певними причинами, не залежними від Організатора/Виконавця, не отримав Подарунок, він не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.
4.10. Результати визначення Учасників Акції – Переможцями, які здобули право на отримання Подарунків Акції, є остаточними й оскарженню до Організатора та Виконавця не підлягають.
4.11. Організатор Акції, для додаткової перевірки правдивості факту покупки, може запросити у учасника акції фото акційної продукції, задавши певні необхідні умови (певний ракурс або інші).
4.12. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.
5. ОБМЕЖЕННЯ
5.1. Якщо буде виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками), Організатор/Виконавець Акції мають право не допускати до подальшої участі в цій акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в акції (до чи після оголошення про вручення їм Подарунку), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.
6. ІНШІ УМОВИ.
6.1. Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків передбачених цими Правилами.
6.2. Участь в Акції (реєстрація на сайті atlant.ua/promo) означає автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх виконувати.
6.3. Організатор і Виконавець не несуть ніякої відповідальності за будь-які додаткові витрати Учасника в процесі використання Подарунку.
6.4. Ці Правила Акції розміщуються на Інтернет-сайті atlant.ua/promo
6.5. Організатор та Виконавець залишають за собою право вносити зміни в ці Правила з обов’язковим їх розміщенням на Інтернет-сайті atlant.ua/promo
6.6. Детально про умови Акції можна дізнатись за телефоном гарячої лінії 0800 50 00 48. Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.
6.7. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за некоректну роботу обладнання зв’язку, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу Організатора тощо.
6.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції.
6.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.
6.10. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Учасником внаслідок використання ним Подарунку.
6.11. Організатор та/або Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: епідемії, стихійні лиха, пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини.
6.12. Організатор/Виконавець/Технічний провайдер не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних або енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу.
6.13. Організатор або Виконавець не несе відповідальності за шкоду (у т.ч. моральну) за не отримання Учасником/Переможцем подарунку.
6.14. Витрати користування Інтернетом Учасника Акції залежать від встановлених Інтернет-провайдерами тарифів на використання послуги Інтернет і тарифу Учасника Акції. Подібні витрати Учасник Акції несе самостійно.
6.15. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим погоджується що будь-які можливі наслідки отримання Подарунка Учасником Акції, в тому числі і можливі наслідки в разі оформлення соціальних виплат, субсидій і т.п. повинні зважуватись Учасником Акції самостійно. Переможець Акції, отримуючи Подарунок, розуміє, що такий Подарунок є його доходом та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи – Переможця Акції, та сум утриманого з нього податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Подарунку та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції.
6.16. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації, на обробку та використання його персональних даних Організатором, Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом
передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності, попередньо повідомивши Організатора, Виконавця, Партнера про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами продукції Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.
6.17. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
6.17.1. Власником персональних даних Учасників Акції є Організатор;
6.17.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
6.17.3. З метою обробки персональних даних, обробляються ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасника / Переможця, тощо;
6.17.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
6.17.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор, або залучені ним треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
6.17.6. Персональні дані Учасників / Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 13.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
6.17.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції а також будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 6.17.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
6.17.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Організатору письмовий запит за адресою, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків Акції.

 

interline
Коментарів немає
Категорії:
Новини
Відгуки
Поки немає жодного відгуку.
Написати відгук
Ваш відгук
Ім'я
Email
Всі результати пошуку